Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svensk Villavärme AB

"Bolaget ska bedriva försäljning, installation, reparation och service av frys- och kylskåp, värmepumpar och klimatanläggningar, VVS, vätskor till reningsverk och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Värmepumpar
Org.nr: 556964-8107
Företagsform: Aktiebolag