Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Hisings backa

Ja Ma Installationer HB
Org.nr: 969744-8877
Byggverksamhet, montering, elinstallationer, kul och värmeinstallationer. Försäljning av värmepumpar, elmaterial, byggmaterial. Rådgivning och konsultation inom bygg, el, kyl och värme.
PVM-LUFTVÄRMEPUMPAR AB
Org.nr: 556959-5480
Försäljning , installation av värmepumpar och elinstallationer.
Svensk Villavärme AB
Org.nr: 556964-8107
Bolaget ska bedriva försäljning, installation, reparation och service av frys- och kylskåp, värmepumpar och klimatanläggningar, VVS, vätskor till reningsverk och därmed förenlig verksamhet.
U-K Värmeteknik AB
Org.nr: 556556-1932
Bolaget bedriver rörinstallationer inom entreprenadsidan och servicearbeten. Installationer av berg-, värmepumpar, el-, olje-, varmluftspannor, varmvattenberedare, kylanläggningar, service och underhållsarbeten samt part ...