Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ICB Umeå AB

"Bolaget ska bedriva miljövänlig och professionell rengöring av industriell process och fastighets installationer. Så som ventilation, värmeväxlare, batterier, ugnar och därmed förenlig verksamhet. Rengöringen sker huvudsakligen med Torr-is blästring."
Finns i branscher på Wedoo: Rengöring av byggnader - Ventilation
Org.nr: 556957-2059
Företagsform: Aktiebolag