Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ehdwall-gruppen AB

"Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Företaget är verksamt inom hela byggbranschen Tjänsterna som utförs är till största del uppdrag från byggherrar: Uppdragen består främst av nybyggnation och ROT- arbeten. ROT- och RUT-avdrag kan i undantagsfall förekomma. Viss försäljning av byggmaterial kan förekomma liksom inköp."
Finns i branscher på Wedoo: Byggmaterial - Nybyggnation - Snickare
Org.nr: 556930-5898
Företagsform: Aktiebolag