Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Expo Mälardalen Sverige AB

"Bolaget ska arrangera mässor, kongresser, kundanpassade evenemang såsom tävlingar, fester i syfte att stärka kundrelationer, utbildning såsom allehanda seminarier, konferanser och därtill hörande verksamhet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Mässarrangörer
Org.nr: 556925-1050
Företagsform: Aktiebolag