Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Studiesupport Mälardalen AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda läxläsning och lärarbemanning, äga och förvalta fastigheter, äga och bedriva handel med värdepapper och aktier, äga och förvalta fast och lös egendom samt i övrigt förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Läxläsning
Org.nr: 556922-9965
Företagsform: Aktiebolag