Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gert Löfqvist AB

"Bolaget skall bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar, konsultverksamhet avseende värmepumpar och kylanläggningar, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenliga verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556906-5294
Företagsform: Aktiebolag