Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Töreboda

Birch Avenue HB
Org.nr: 969722-1704
Butiksförsäljning, samt hembesök, av 'luftluftvärmepumpar, luft 'vatten-värmepumpar, luftavfuktare samt centraldammsugare. Butiksförsäljning av massagebadkar samt ångduschar.
Gert Löfqvist AB
Org.nr: 556906-5294
Bolaget skall bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar, konsultverksamhet avseende värmepumpar och kylanläggningar, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenliga verksamheter.