Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasad- och Projekteringskonsult Markus Eisler AB

"Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom projektledning, projekteringsledning, förstudier, åtgärdsprogram samt byggledning inom restaurering och om- och nybyggnation, med särskild inriktning på konstrestaurering samt materialkonsultation, tillhandahålla juridiska tjänster samt utbildning inom bolagets verksamhetsområden samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsulttjänster - Nybyggnation
Org.nr: 556902-7567
Företagsform: Aktiebolag