Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hässlåholm Förvaltning AB

"Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt förvärva, uppföra och förvalta fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556867-4518
Företagsform: Aktiebolag