Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Långås

Dina Kubik AB
Org.nr: 556959-7395
Bolagets verksamhet består av handel med och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Henrik Carlsson Förvaltning AB
Org.nr: 556796-7186
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom möbelindustrin, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hässlåholm Förvaltning AB
Org.nr: 556867-4518
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt förvärva, uppföra och förvalta fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Långås Trä AB
Org.nr: 556747-1791
Bolaget ska bedriva handel med trävaror och byggmaterial, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mapato AB
Org.nr: 556416-6998
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Menta Fastigheter AB
Org.nr: 556845-0190
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Menta Fönster AB
Org.nr: 556688-2402
Bolaget skall bedriva handel med och import av byggmaterial, fönster och fönstertillbehör, markexploatering och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skogson AB
Org.nr: 556794-7626
Föremålet för bolagets verksamhet är avverkning samt handel med skogsprodukter, uthyrning av fordon, skogskonsultation, handel med och förvaltning av fastigheter samt social verksamhet och därmed förenlig verksamhet.