Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cistes Invest AB

"Bolaget ska självt, genom hel- och delägda företag, utföra service, OVK-besiktningar, injusteringar av ventilation och värmesystem, kanalrensningar, montage, energisparåtgärder, kylarbeten, byte av undercentraler samt installationer av webbaserade styr- & övervakningssystem, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper, tillhandahålla hel- och delägda företag administrativa tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556867-2710
Företagsform: Aktiebolag