Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SMYSE AB

"Bolaget ska bedriva dataprogrammering, utveckling av program- varor, datasystem och hemsidor, databehandling, hosting, mediebyråverksamhet och annonsförsäljning, arrangemang av kongresser och mässor, konsultverksamhet avseende företags- ledning, finansiella stödtjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling, postorder- och detaljhandel inom databranschen på internet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Datakonsult
Org.nr: 556854-1063
Företagsform: Aktiebolag