Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fånga Tiden AB

"Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla tjänster och konsultation inom sjukvårdsområdet, KBT- verksamhet, föreläsningar inom sjukvård, främst i områdena psykisk ohälsa inom asyl och arbetsmarknad, bokutgivning, författarskap, ägo och förvaltning av fast och lös egendom, handel med fast egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Föreläsningar - KBT - Livsmedelsindustri
Org.nr: 556850-4079
Företagsform: Aktiebolag