Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Birdsview AB

"Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet avseende företags och myndigheters organisation och utveckling, äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt fas och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556829-3590
Företagsform: Aktiebolag