Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpsservice No:1 i Sverige AB

"Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av värmepumpar, värmepumpsanläggningar och geoenergianläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Den nyanmälda bifirmans verksamhet måste ändras då hela bolagets verksamhet inte får bedrivas i bifirman."
Finns i branscher på Wedoo: Reparationer - Värmepumpar
Org.nr: 556799-4388
Företagsform: Aktiebolag