Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Helsingborg

Askens VVS i Helsingborg AB
Org.nr: 556736-0200
Aktiebolaget ska bedriva arbete inom VVS-branschen innefattande pannbyte, installationer av värmepumpar och golvvärme samt arbeten med våtutrymmen och därmed förenlig verksamhet.
EKM Kontroll AB
Org.nr: 556286-8744
Bolaget bedriver service-, injustering och besiktning av värme- och luftbehandlingssystem och försäljning av ventilationsutrustning, värmepumpar, kylmaskiner och tillhörande reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
Electra Olle Jönsson AB
Org.nr: 556387-1804
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och service av värmepumpar och värmeanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Etthundra Procent Vitvaror i Helsingborg AB
Org.nr: 556697-0629
Bolaget skall bedriva handel med kök, hushållsmaskiner och värmepumpar, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Helsingborgs Värmecenter AB
Org.nr: 556809-3537
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av värmepumpar, VVS installationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jan Stoltz Energi AB
Org.nr: 556632-5816
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av värmepumpar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jan Stoltz Energi Service AB
Org.nr: 556998-5830
Bolaget ska bedriva försäljning av reservdelar och utföra service för värmepumpar och liknande utrustning jämte därmed förenlig verksamhet.
Tyfon Fläkt AB
Org.nr: 556622-6147
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service, injustering och besikning av värme och luftbehandlingssystem och försäljning av ventilationsutrustning, värmepumpar, kylmaskiner och tillhörande reservdelar och d ...
Värmepumpsservice No:1 i Sverige AB
Org.nr: 556799-4388
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av värmepumpar, värmepumpsanläggningar och geoenergianläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Den nyanmälda bifirmans verksamhet måste ändras då hela bolaget ...