Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cronström & Co AB

"Bolaget skall ha som verksamhet att bedriva konsultverksamhet och erbjuda tjänster inom projektledning, processledning med fokus på affärsmöten och events. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Events - Konsult
Org.nr: 556797-2061
Företagsform: Aktiebolag