Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lennart Nilsson & Partners Fastighets AB

"Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper,äga och förvalta fast och lös egendom samt idka handel med fast och lös egendom, huvudsakligen butiks- och kontorsinventarier. Uthyrning och försäljning av bygg- och anläggningsmaskiner samt handverktyg. Nybyggnation, om- och tillbyggnad, mark- och trädgårdsarbeten samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Nybyggnation
Org.nr: 556797-1543
Företagsform: Aktiebolag