Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bertil Hägg Byggkonsult AB

"Bolaget ska bedriva projektering, projekteringsledning och projektledning inom byggnadsbranschen, administrativ och ekonomisk konsultation samt förvärv och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult
Org.nr: 556789-9744
Företagsform: Aktiebolag