Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Borås Bil Förvaltning AB

"Bolaget ska äga och förvalta rörelsedrivande dotterföretag, bedriva handel med fordon, reservdelar och service, utföra koncerngemensamma tjänster, förvalta fast och lös egendom bedriva restaurang- och cateringverksamhet, försälja trycksaker och reklamalster, bedriva handel med värdepapper, konst och antikviteter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Konst - Konsult - Reservdelar
Org.nr: 556789-3531
Företagsform: Aktiebolag