Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energy Save Nordic AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, producera, importera och sälja värmepumpar, värmepumpsutrustning och värmepumpssystem med inriktning på att spara energi samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556784-6505
Företagsform: Aktiebolag