Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Alingsås

Elcomfortgruppen i Väst AB
Org.nr: 556757-8074
Bolagets verksamhet är köp och försäljning av vitvaror, hushållsmaskiner, värmepumpar, elektriska artiklar, kök, samt därtill hörande verksamhet.
Energi Comfort Alingsås KB
Org.nr: 916896-3701
Elektronik-installationer samt underhåll av satellitutrustningar och navigationselektronik för bla båtar. VVS försäljning av värmepumpar, installation av densamma på rörsidan samt elinstallation, även försäljning av vitv ...
Energy Save Nordic AB
Org.nr: 556784-6505
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, producera, importera och sälja värmepumpar, värmepumpsutrustning och värmepumpssystem med inriktning på att spara energi samt därmed förenlig verksamhet.
Mannrox Kyl & Elmekanik AB
Org.nr: 556379-7405
Bolaget skall bedriva installation, service och försäljning av kyl- och frysanläggningar,vitvaror, hushållsmaskiner,värmepumpar, ventilationsanläggningar, marina anläggningar och andra fastighetstillbehör och därmed före ...