Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dentsurg AB

"Bolaget ska bedriva tandvårdsklinik som bedriver allmän tandvård, akut tandvård, implantatkirurgi, antisnarkskena samt barntandvård. Anestesiologisk konsultation med erbjudande om djup sedering och ytlig narkos i första hand riktad marknadsföring mot tandvårdsrädda patienter. Allmän kirurgisk konsultverksamhet både inom öppen vård men även slutenvård. Högspecialiserade endoskopisk, öppenkirurgisk samt titthål specialiserad inom fetmakirurgi och övre magtarmkirurgi samt gastroenterologi. Konsultverksamhet för att optimera klinisk verksamhet inom kirurgiska sfären. Bedriva kurser för att lära ut kirurgi. Bedriva forskningsverksamhet med utveckling av instrument och hjälpmedel i första hand genom att samarbeta med läkemedel och större vårdföretag."
Finns i branscher på Wedoo: Kurser - Marknadsföring - Tandvård
Org.nr: 556780-8224
Företagsform: Aktiebolag