Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trojanowski Neurolog AB

"Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva läkarmottagning med traditionell mottagningsverksamhet baserad på utredning och behandling av neorologiska sjukdomar. I verksamheten ingår vaccination som utförs både på och utanför mottagningen samt hälsokontroller. Aktiebolaget ska även förvalta likvida medel och värdepapper, bedriva fastighetsförvaltning samt uthyrning av lokaler."
Finns i branscher på Wedoo: Vaccination
Org.nr: 556753-2626
Företagsform: Aktiebolag