Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Bromma

Sandra Jonasson Hälsa och Naprapati AB
Org.nr: 556788-8176
Bolagets skall bedriva verksamhet inom naprapati, utföra häslokontroller, vaccination, rådgivning inom hälsa, kost, träning, massage, försäljning av hälsorelaterade varor och produkter, sjukskötersketjänster, föreläsning ...
Trojanowski Neurolog AB
Org.nr: 556753-2626
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva läkarmottagning med traditionell mottagningsverksamhet baserad på utredning och behandling av neorologiska sjukdomar. I verksamheten ingår vaccination som utförs båd ...