Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

TIFA in Progress AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att driva konsultverksamhet, bygg- och måleriverksamhet och mattvätt, event, konsertverksamhet, musikproduktion, artistförmedling, hotell & restaurangrörelse, personaluthyrning, factoring och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Factoring - Kläder - Mattvätt - Partihandel - Personaluthyrning - Skor
Org.nr: 556739-5172
Företagsform: Aktiebolag