Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Malmö Fastighet & Trädgårds Service AB

"Bolagets verksamhet är fastighetsskötsel med därtill hörande arbetsuppgifter, service av el, VVS, ventilation, trädgård, grönytor, skötsel av maskiner, konsultationer såsom att ge svar på fastighetsägarnas frågor avseende ombyggnader och trädgårdsanläggnings arbete. Företaget skall även bedriva handel med aktier och värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Fastighetsskötsel - Ventilation
Org.nr: 556736-2628
Företagsform: Aktiebolag