Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skydda Huset i Sverige AB

"Bolagets verksamhet är projektering, försäljning, installation och service av larm, kameraövervakningssystem och övriga säker- hetsprodukter för hem, fordon och företag samt import och export. Bolaget skall även tillhandahålla tjänster inom teknikkonsult- branschen för mekanisk produktion, produktutveckling och för- säljning åt tillverkande industri. Bolaget skall bedriva mekanisk konstruktion, produktutveckling och försäljning åt tillverkande industri. Bolaget skall desutom äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Larm - Restauranger
Org.nr: 556733-7265
Företagsform: Aktiebolag