Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stentorps Service AB

"Bolaget ska bedriva transporter, reparationer och underhåll av lastbärare i sambanb med transporterna bedriva mellanlagring av elektronik samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 556730-9033
Företagsform: Aktiebolag