Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Market Master Europe AB

"Konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning och därmed förenlig verksamhet samt ägande och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Marknadsföring
Org.nr: 556727-3759
Företagsform: Aktiebolag