Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Destinationssamverkan Malmö AB

"Bolagets ändamål är att med långsiktig inriktning genom kollektiv marknadsföring stärka Malmös synlighet och attraktivitet och därigenom bl.a. attrahera och värva mötes- och kongressarrangemang och publika evenemang av skilda slag till Malmö, och avsätta dem på marknaden. Bolagets uppgifter innebär bl.a. att genom kontinuerligt arbete synliggöra Malmös resurser i form av lokaler, evenemangsarenor, kultur och mångfald och skapa en positiv värdebild av Malmö inom upplevelseområdet."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Marknadsföring - Mässarrangörer
Org.nr: 556725-1938
Företagsform: Aktiebolag