Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Igeltjärnsvägen Förvaltning AB

"Bolaget ska äga och förvalta bolag verksamma inom lås-, alarm- och säkerhetsbranschen, utöva konsultverksamhet inom lås- och alarmbranschen. Samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Lås
Org.nr: 556715-4611
Företagsform: Aktiebolag