Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Gävle

ETP Försäljning AB
Org.nr: 556674-5195
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av säkerhetsprodukter, företrädesvis säkerhetsdörrar, lås och postfack för bostadshus samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Igeltjärnsvägen Förvaltning AB
Org.nr: 556715-4611
Bolaget ska äga och förvalta bolag verksamma inom lås-, alarm- och säkerhetsbranschen, utöva konsultverksamhet inom lås- och alarmbranschen. Samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamh ...
LTA Förvaltning AB
Org.nr: 556715-4678
Aktiebolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta bolag verksamma inom lås-, alarm och säkerhetsbranschen, utöva konsultverksamhet inom lås- och alarmbranschen, äga och förvalta fastigheter, utöva ekonomisk rådgiv ...
Lås & Nyckel i Gävle AB
Org.nr: 556257-2064
Bolaget skall tillverka, installera och försälja lås- och nyckesystem samt idka konsulterande verksamhet i samband därmed, även annan därmed förenlig verksamhet.
LåsCity i Gävle AB
Org.nr: 556809-2125
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av lås- och säkerhetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.