Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Claes Sandahls Bygg i Skaraborg AB

"Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556714-3994
Företagsform: Aktiebolag