Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomistudion på Lidingö AB

"Bolaget ska köpa och sälja, äga och eller förvalta värdepapper värdeföremål såsom ädelstenar, ädelmetaller och kvalitetskonst, fast egendom såsom fastigheter, samt bedriva in och utlåning i anslutning härtill eller separat, bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansverksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet avseende uppbyggandet och eller driften, ledningen av företag och eller dess ekonomiavdelningar, samt problemlösning inom ekonomifunktioner, finansiering och civilrättsliga samt juridiska spörsmål, bolaget skall även inom eller utomhus i egna eller andras lokaler med egen eller inhyrd personal bedriva byggnads och eller renoveringsarbeten, snickeriarbeten eller liknande, ävensom därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ädelstenar
Org.nr: 556707-1518
Företagsform: Aktiebolag