Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EBIT Management AB

"Bolaget skall bedriva internationell konsultverksamhet, kurser, utbildningar och seminarier, utveckling av affärsplaner inom företagsledning,trading, import och export inom byggnadsbranschen, webtjänster för företag, handel med värdepapper, fastighetsför valtning, marknadsföring av företagskonsulter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygginstallationsfirmor - Kurser - Marknadsföring
Org.nr: 556706-0768
Företagsform: Aktiebolag