Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AQ Consulting AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, strategisk planering, organisation, företagsekonomi och logistik, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Logistik - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556694-2503
Företagsform: Aktiebolag