Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Emil Öhman Snocross AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är skotersport- och övrig motorsportverksamhet, transportverksamhet, handel med skotrar, bilar, skoter- och bildelar, bil- och skotertillbehör samt verkstadsrörelse. Bolaget skall bedriva event- och utbildnings- verksamhet inom skoter och motorsportverksamhet samt bedriva uthyrning av skoter- och motorfordon som motorcyklar och bilar, ävensom bedriva import av teknisk utrustning, skotrar och motor- fordon som motorcyklar och bilar. Bolaget skall bedriva för- valtning av fastigheter och värdepapper och övrig därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bilförsäljare - Fastigheter
Org.nr: 556693-6521
Företagsform: Aktiebolag