Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilförsäljare i Svensbyn

Emil Öhman Snocross AB
Org.nr: 556693-6521
Föremålet för bolagets verksamhet är skotersport- och övrig motorsportverksamhet, transportverksamhet, handel med skotrar, bilar, skoter- och bildelar, bil- och skotertillbehör samt verkstadsrörelse. Bolaget skall bedriv ...