Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hebima i Borås AB

"Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet samt utföra medicinsk fotvård, köp och försäljning av fotvårdstillbehör, äga och förvalta bostads- och kommersiella fastigheter, äga och förvalta dotterbolag, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksam het."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Fastigheter - Fotvård - Medicinsk Fotvård
Org.nr: 556692-8254
Företagsform: Aktiebolag