Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskiner i Hus LT Nordfors AB

"Bolaget ska bedriva service, försäljning och installationer av hushållsmaskiner och värmepumpar, installationer och service av VVS, om- och tillbyggnad av fastigheter, redovisning och ekonomiska konsultationer, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Redovisning - Värmepumpar
Org.nr: 556675-5384
Företagsform: Aktiebolag