Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Sydost AB

"Bolaget skall bedriva service av vitvaror och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Reparationer - Vitvaruservice
Org.nr: 556632-0510
Företagsform: Aktiebolag