Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Kalmar

HSR Vitvaruservice AB
Org.nr: 559019-7702
Företaget skall bedriva service av vitvaror och köksutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Hushållsservice i Kalmar AB
Org.nr: 556583-3026
Bolaget skall bedriva vitvaruservice ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sydsvensk Vitvaruservice AB
Org.nr: 556994-1528
Bolaget skall bedriva service av vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Vitvaruservice i Sydost AB
Org.nr: 556632-0510
Bolaget skall bedriva service av vitvaror och därmed förenlig verksamhet.