Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandförebyggarna Gotland AB

"Bolaget skall utöva skorstensfejning, rådgivning gällande brandskydd avseende fast och lös egendom, handel med brandredskap och annan skyddsmaterial samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Rådgivning
Org.nr: 556629-9946
Företagsform: Aktiebolag