Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högsbo Plattsättning Service AB

"Bolaget skall utföra plattsättnings-, betong-, spackel- och fasadentreprenader och övrig byggverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Plattsättning
Org.nr: 556623-9306
Företagsform: Aktiebolag