Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Modehuset Garantipäls AB

"Aktiebolaget ska bedriva handel med pälsvaror samt konfektion, och annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Pälsaffärer
Org.nr: 556619-1903
Företagsform: Aktiebolag