Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsaffärer i Södertälje

Modehuset Garantipäls AB
Org.nr: 556619-1903
Aktiebolaget ska bedriva handel med pälsvaror samt konfektion, och annan därmed förenlig verksamhet.