Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KAGE Ekonomikonsult AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena bokföring, redovisning, skattehantering, deklarationer, rådgivning, hjälp att komma igång med egen drift av redovisningssystem och därtill tillhörande uppgifter. Vi kan också hjälpa kunder att finna finan sieringsmöjligheter. Bolaget kommer också att sälja, preparera och installera datorer och programvaror. I åtaganden ingår också att utbilda kunder att använda installerade programvaror. Alternativt åtar vi oss att hjälpa kunder att köra programvarorna över datanät eller hos kunden. Bolaget kommer att sälja datorutrustning till kunder som efterfrågar ekonomitjänster, sälja eller förmedla produkter och tjänster via egen portal och via andra portaler på internet."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556613-9035
Företagsform: Aktiebolag