Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

IKEA Services AB

"Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande verksamhet i företags- och ledningsfrågor och därtill närliggande servicetjänster samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556608-1351
Företagsform: Aktiebolag